ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

№ Наименование администратора бюджетной программы Наименование социального проекта и (или) социальной программы Наименованиекритериев ИТОГО Количество замечаний и (или) предложений по оценке социальных проектов и (или) социальных программ Количество не принятых замечаний и (или) предложений по оценке социальных проектов и (или) социальных программ Актуальность Выполнениеплана Результат социального проекта и (или) социальной программы Вероятность продолжения деятельности, начатой […]

Подробнее

ҮЕҰ туралы ақпарат

Тіркелген ҮЕҰ Оның ішінде Жұмыс істейтін ҮЕҰ Жұмыс істемейтін ҮЕҰ Әрекеттегі /салық және басқада төлемдерді төлейтін;жобаларды іске асыратын және т.б. қызмет атқаратын/ Дерекқорға тіркелген туралы ақпарат /тіркелген уақытын көрсету; тіркелмеген жағдайда – себебін міндетті түрде көрсету/ Қызметін ресми тоқтатқан ҮЕҰ /қай уақытқа дейін тоқтатылған/ Көшіп кеткен; төрағасы қайтыс болған және т.б. себетер     «Үміт […]

Подробнее

Последние новости